Couch Installation Service – Walkthrough Instruction of Each Level Guide

Couch Installation Service – Walkthrough Instruction of Each Level Guide

04.10.2020 0 By Butcher79

For Couch Installation Service players, this is a guide of instruction of each level in game, all sequence of wasd are included, let’s check it out.

guide

All the Instruction

1.Newborn’s Room
5/5 wwawd2.Psychologist’s Office
11/11 aawwddassdd

3.Attic
15/15 asaawdwddssawas

4.Boulevard
18/18 wwddssaaawdwddssaa

5.Bedroom
23/23 wwwasasdsddwwaaasdsddww

6.Cloakroom
21/21 awwwddsdsaaawwssddwaa

7.Backyard Gazebo
24/24 ddwwwaasassdawwdsddwwsaa

8.Guest House Lobby
24/24 awawwdassdwddwasassdwdwa

9.Cafe
41/43 wwaassddddwwadssawdwaadssaaawwsdwsdsdwdwa

10.Clinic
25/25 wdwwwsaassddaawwddwwassss

11.History Museum
34/38 aawwwdsassdddwwwsadssaaawdawwdddsa

12.Bank
30/31 awwdassdddwwwaaddsssaaawwdssdd

13.Avenue
27/27 wwwdddsadssaaawdawwdddsssaa

14.Loft Apartment
37/37 aawwwdswddsssaaawwwdswddsssawdwwaaasd

15.Bus stop
36/36 wwaaddddssaaawdasaawdwddsswwddssaaaa

16.Living Room
46/46 wwwdsdssaawwwdwdsdsswwaaasssddwdwwadssawaassdd

17.Man Cave
29/31 aawdwdasaawdwdddsawaasssdddww

18.Barbershop
34/35 wwaassddddwwadssawdwaadssawsaawddd

19.Staff Rest Area
36/36 dsddwwwaswaasssdddwwssawsaawdawwdsss

20.Bus Station
26/26 wwwaaasdassddawsddwasawdww

21.Church
57/57 aawdawwwdddssadwwaaasdwddssssaaawdawwwdsddaaasss

dwwawdwdd

22.Video Arcade
60/85 wwwaadswaasddssddwasaawawwsdddasdwwddsswasaaawaw

dddsswasaawd

23.Cinema
55/57 aaawsdddwwwaasdssaaawwdasdsddwsaawdsdddwwwaaaasd

aassdww

24.Beauty Salon
70/72 awwaassddddwwadssawdwassdddwawaassaaawwdddaassdd

wasddddwaaasaawsddwaaa

25.Boss Office
55/64 dwwwaaswddsssaaddwwwaasswwddssaaaawwdassdwsdddw

wassawas

26.Hospital Waiting Area
52/57 ddwwadssawwwaaasdsswwaassdddddwwaaadssawsaawddds

ddwa

27.Penthouse Apartment
67/72 ddwwaassddwwsaasaaawddwssdddwwawaaswddsawasdddss

awsaaaawwdwsddssaww

28.Bar
35/37 wwaaadddssawadsdssaaaawwwdswddssaaa

29.Hedge Maze
80/86 aawwdassddddwwwwaaasdwddswaasdwdsaaaasssdddwawad

wwdsasaawddsssaawsddddwawwasasdd

30.Oceanarium
83/87 wawwwwwdddsssaswdwwwaaasssdddwwwaaswddsssawsaas

sdwawwwwdddsssaswdwwwaaasssssdsdwdww

31.Metro
96/96 ddwwddssaaaawwdaaasswwaassdddddwsdddwwaaaaaadssdd

waawdddassdddwaaasawwadssawsaaawdddddsdwsddwaaa

32.Restaurant
60/62
awdawwwwdddsssadwwwaaassdawwdddsaw

asssddwwssaassdwdaawwwdsss

33.Planetarium
61/68 wsaaawwwdddaaasssddwsaawwwdsassddd

wwawsdssaaawwdddssddwaasawa

34.Library
45/45 ddwwwaaaaswddddsssawsaaaadwwwddddassawaasswdd

35.Amusement Park
109/110 wdaawwwwdwddsadsssawaasswwdwsddwwwa

sdssaaawwdwddaassassssddwdwwwaassass

ddaawdwwwdasassdwdwsaawdwwawwdssasss

 
 

 

That’s all we are sharing today in Couch Installation Service Walkthrough Instruction of Each Level, if there are anything you want to add please feel free to leave a comment below and we’ll see you soon.
 
Credit to 落葉子